ਗਰਭ

ਬਾਸਕੇ ਨਾਮ: ਏਟਰ

ਬਾਸਕੇ ਨਾਮ: ਏਟਰ


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

ਬਾਸਕੇ ਨਾਮ: ਏਟਰ

ਬਾਸਕ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਅਨੁਸਾਰ, ਏਟਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ "ਸਾਰੇ ਬਾਸਕ ਦਾ ਪਿਤਾ". ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ "ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ" ਜਾਂ "ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ". ਏਟਰ 22 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿਚ ਹੈ.