ਪਹਿਲੀ

ਨਾਮ ਜੋਚਿਮ - ਅਰਥ ਅਤੇ ਮੂਲ


ਪਹਿਲੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ:

ਇਬਰਾਨੀ

ਨਾਮ ਦਾ ਅਰਥ:

ਇਬਰਾਨੀ ਯੇਹੋਆਕੀਮ ਤੋਂ, "ਰੱਬ ਜੀ ਉੱਠੇਗਾ".
ਜੋਆਚਿਮ ਯਹੂਦਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਸੀ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸੇਂਟ ਐਨ ਦੇ ਪਤੀ ਵਰਜਿਨ ਮੈਰੀ ਦਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਮ ਦਾ ਕਵੀ ਜੋਆਚਿਮ ਡੂ ਬੇਲੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਤਕ ਭਾਵ ਵੀ ਹੈ.
ਜੋਆਚਿਮ 26 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.
ਇਸਦੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਜ਼: ਜੋਆਕਮ, ਅਚਿਮ, ਜੋਚਿਮ, ਜੋਚਨ.

ਇੱਕ ਨਾਮ ਲੱਭੋ

 • ਇੱਕ
 • ਬੀ ਦੇ
 • C
 • ਡੀ '
 • ਤੇ ਜੁਡ਼ੋ
 • ਜੀ
 • H
 • ਮੈਨੂੰ
 • ਜੰਮੂ
 • ਕਸ਼ਮੀਰ
 • The
 • ਐਮ
 • ਐਨ
 • ਹੇ
 • ਪੀ
 • R
 • S
 • ਟੀ
 • ਯੂ
 • V
 • W
 • X ਨੂੰ
 • Y
 • Z

ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਾਮ

ਰਾਇਲ ਨਾਮ

ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਵਰਜਿਤ ਨਾਮ

ਥੀਮ ਦੁਆਰਾ ਹੋਰ ਨਾਮ>