ਮੁ Firstਲੀ ਸਹਾਇਤਾ

ਮੇਖ ਫਟ ਗਈ

ਮੇਖ ਫਟ ਗਈ


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

ਮੇਖ ਇਸ ਦੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਅਤੇ ਬੰਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ. ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਚੰਗੇ ਵਾਧੇ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਪਵੇ.
ਦਖਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਆਮ ਅਨੱਸਥੀਸੀਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.
ਪੱਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਜਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਨਿਯਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਉਂਗਲੀ ਦੀਆਂ ਗੁਆਂ fingersੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ. ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣਾ ਅੰਗੂਠਾ ਚੂਸਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸੰਕੋਚ ਨਾ ਕਰੋ.