ਰੋਗ

ਠੋਡੀ ਦਾ ਅਥੇਰੇਸ਼ੀਆ

ਠੋਡੀ ਦਾ ਅਥੇਰੇਸ਼ੀਆ


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

ਠੋਡੀ ਦੇ ਐਟਰੇਸੀਆ, ਗੈਸਟਰੋਇੰਟੇਸਟਾਈਨਲ ਟ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਅਤੇ ਠੋਡੀ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ ਅਤੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਠੋਡੀ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ.
ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਅਨਰੂਪ, ਇਸ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਨਿਦਾਨ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਾਚਕ ਜਾਂਚ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੱਕ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ.


ਵੀਡੀਓ: ਮਡ ਹਇਆ ਫਨ ਠਡ ਵਲ ਤਲ ਦ (ਮਈ 2022).