ਗਰਭ

ਖਰਕਿਰੀ

ਖਰਕਿਰੀ


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

ਇਕ ਇਮਤਿਹਾਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸਧਾਰਨਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਗਰੱਭਾਸ਼ਯ ਦੇ ਗੁਫਾ ਵਿਚ ਅਲਟਰਾਸਾਉਂਡ ਭੇਜਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.
ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਅਲਟਰਾਸਾoundsਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ: ਐਮੇਨੋਰੀਆ ਦੇ 12 ਵੇਂ ਹਫ਼ਤੇ, 22 ਵੀਂ ਐਸਏ ਅਤੇ 32 ਵੇਂ ਐਸਏ.

ਖਰਕਿਰੀ: ਪੂਰੀ ਫਾਇਲ