ਬੀਚ ਸਰਕਟ


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਸ਼ਲ ਜਿੱਤਿਆ!

ਟੀਚਾ? ਪੈਰ ਦੀ ਇੱਕ ਗੇਂਦ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੇਤ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਕਟ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰੋ.

1 ਮੀਟਰ ਚੌੜਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਕਟ ਤਕਰੀਬਨ ਤੀਹ ਮੀਟਰ 'ਤੇ ਲਿਖੋ, ਸ਼ੈੱਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ.

ਪਾਈ ਨੂੰ ਘੱਟ ਜਾਂ ਘੱਟ ਫਾਸਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ (ਉਮਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ) ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਲੈਲੋਮ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕਸਾਰ ਹੋਵੋ.

ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਸਰਕਟ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ.

ਧਿਆਨ ਦਿਓ! ਹਰ ਕੁਚਲੀ ਹੋਈ ਪਾਈ ਬਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਇੱਕ 3 ਲਾਲ ਕਾਰਡ ਹੈ!

ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਸ਼ਲ ਜਿੱਤਿਆ!